Projekt Eurofog

Projekt EUROFOG to badanie korpusowe unijnego języka polskiego oraz jego wpływu na krajowy język prawny.

Pytania badawcze:

  1. Czym różni się język przetłumaczonego prawa unijnego od krajowego języka prawnego (dopasowanie tekstowe eurolektu):
  2. Czy różnice znajdują odzwierciedlenie w poakcesyjnym języku polskiego prawa (europeizacja języka prawnego)?

Badanie zrealizowano w ramach grantu habilitacyjnego MNiSW nr 2251/B/H03/2010/38 w latach 2010-2013264626_cover_front

Wyniki projektu opisuje książka Lost in the Eurofog. The Textual Fit of Translated Law (2014, Peter Lang) autorstwa Łucji Biel.

Spis treści

Wstęp